Comhshaol

Dramhbhoinn a Fhorfheidhmiú

Bainistíocht Dramhaíola

Ceapadh na Boinn agus Boinn Dramhaíola Rialacháin chun cinn le bainistíocht neamhdhíobhálach don chomhshaol maidir le boinn dramhaíola.  Chuireann na Rialacháin oibleagáidí orthu súid a soláithríonn bionn ar margadh na hÉireann cibé iad monaróirí, mórdhíoltóirí, soláthróirí, trádálaithe nó miondíoltóirí agus ar lucht bailithe boinn dramhaíola.  Is féidir díolúine ó na hoibleagáidí más baill de Repak tu, is é Repak an t-aon Chomhlacht Formheasta maidir le boinn dramhaíola sa tír.  Féach ar www.repak.ie nó chuir glaoch ar 01 4618600 nó ríomhphost chuig [email protected]

Ba choir duit bhieth chlárle Repak nó le do Bárdas Áitúil.  Tuille eolas: Chomhairle Contae Fhine Gall, An Roinn Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce  01 890 5983. Ríomhphost: [email protected]

Waste Management Tyres Regulations 2017