Uisce agus Draenáil

Deontas Tobair agus faoin Deontas chun Píobán Luaidhe a Athchur.

Tá breis eolais thíos faoin Deontas Tobair agus faoin Deontas chun Píobán Luaidhe a Athchur.

Má tá píopaí luaidhe i do theach agus más gá an phluiméireacht a athrú, nó má rinneadh tástáil ar cháilíocht an uisce le déanaí a thaispeánann go bhfuil leibhéil arda luaidhe i do sholáthar uisce, seans go bhfuil tú i dteideal Deontas chun Píobán Luaidhe a Athchur.

Tá méid an deontais sin bunaithe ar an ollioncam teaghlaigh atá agat.

Chun fáil amach an bhfuil do theaghlach cáilithe chun an deontais a fháil, léigh  Lead Grant Scheme Information Leaflet 2017 agus na   Lead Grant Scheme Supply Pipes Guidance Notes 2017.

TAnsin, má chomhlíonann tú na critéir, priontáil amach agus líon isteach an Lead Grant Scheme Application Form 2017 Lead Grant Scheme Application Form Irish 2017 ,

agus cuir ar ais í chuig an Rannóg Seirbhísí Uisce, Comhairle Contae Fhine Gall, Oifigí na Cathrach, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15, D15 W638.

Má tá ceisteanna agat maidir le d’iarratas, téigh i dteagmháil linn, le do thoil. Tá sonraí teagmhála le fáil ag bun an leathanaigh seo.

Má tá tobar príobháideach agat a bhfuil oibreacha de dhíth air, seans go bhfuil tú i dteideal cur isteach ar dheontas tobair.

Déanann Co Co Fhine Gall an costas faofa a ríomh agus is meastachán é den chostas réasúnta a bheadh ar an obair.

Cinntear leibhéal an deontais de réir an chineáil oibre feabhsúcháin atá á dhéanamh agus ní sháróidh sé na méideanna seo a leanas:

a) 85% de na costais cheadaithe le haghaidh oibreacha athshlánaithe, faoi réir uasmhéid de € 3,000;

85% de na costais cheadaithe as tobar nua a sholáthar, faoi réir uasmhéid de € 5,000 (i gcás ina n-aontaíonn an t-údarás tithíochta gurb é seo an réiteach is iomchuí);

b) 100% de na costais cheadaithe le haghaidh oibreacha atá, dar leis an údarás tithíochta, riachtanach chun an t-uisce a chóireáil chun na caighdeáin cháilíochta uisce a shonraítear sna Rialacháin a chomhlíonadh, faoi réir uasdheontas de € 1,000.  Samplaí de chóireálacha den sórt sin is ea scagachán nó cóireáil Ultra Violet.

Níl an deontas ar fáil le haghaidh oibreacha feabhsúcháin a chosnaíonn níos lú ná € 750, san iomlán.

Déan an Deontais Tobair Foirm Iarratais le téarmaí agus Coinníollacha , a léámh, a phriontáil amach, a líonadh isteach agus a sheoladh chuig ár Rannóg Seirbhísí Uisce. Tá ár sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh seo. 

Rannóg na Seirbhísí Uisce, 
               Comhairle Contae Fhine Gall
               Bóthar Grove, 
               Baile an Bhlainséir, 
               Baile Átha Cliath 15
               K67 X8Y2

Guthán : (01) 890500