Uisce agus Draenáil

Deontas Tobair agus faoin Deontas chun Píobán Luaidhe a Athchur.

Tá breis eolais thíos faoin Deontas Tobair agus faoin Deontas chun Píobán Luaidhe a Athchur.

Má tá píopaí luaidhe i do theach agus más gá an phluiméireacht a athrú, nó má rinneadh tástáil ar cháilíocht an uisce le déanaí a thaispeánann go bhfuil leibhéil arda luaidhe i do sholáthar uisce, seans go bhfuil tú i dteideal Deontas chun Píobán Luaidhe a Athchur.

Tá méid an deontais sin bunaithe ar an ollioncam teaghlaigh atá agat.

Chun fáil amach an bhfuil do theaghlach cáilithe chun an deontais a fháil, léigh  Lead Grant Scheme Information Leaflet 2017 agus na   Lead Grant Scheme Supply Pipes Guidance Notes 2017.

TAnsin, má chomhlíonann tú na critéir, priontáil amach agus líon isteach an Lead Grant Scheme Application Form 2017 Lead Grant Scheme Application Form Irish 2017 ,

agus cuir ar ais í chuig an Rannóg Seirbhísí Uisce, Comhairle Contae Fhine Gall, Oifigí na Cathrach, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15, D15 W638.

Má tá ceisteanna agat maidir le d’iarratas, téigh i dteagmháil linn, le do thoil. Tá sonraí teagmhála le fáil ag bun an leathanaigh seo.

Má tá tobar príobháideach agat a bhfuil oibreacha de dhíth air, seans go bhfuil tú i dteideal cur isteach ar dheontas tobair.

Déanann Co Co Fhine Gall an costas faofa a ríomh agus is meastachán é den chostas réasúnta a bheadh ar an obair.

D’fhéadfadh sé go bhfuil tú cáilithe 75% den chostas faofa (nó costas faofa athbhreithnithe) a fháil €2,031.58 – pé acu is lú.

Is cóir go mbeidh luach atá os cionn €634.87 ar an obair atá beartaithe.

Déan an Well Grant Application Form - WG1 , a phriontáil amach, a léamh, a líonadh isteach agus a sheoladh chuig ár Rannóg Seirbhísí Uisce. Tá ár sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh seo. Tabhair faoi deara nach mbeidh tú i dteideal deontas tobair a fháil má tá deontas den chineál céanna faighte agat laistigh de na 7 mbliana atá díreach caite.

Rannóg na Seirbhísí Uisce, 
               Comhairle Contae Fhine Gall
               Bóthar Grove, 
               Baile an Bhlainséir, 
               Baile Átha Cliath 15
               K67 X8Y2

Guthán : (01) 890500

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall