Bóithre agus Taisteal

Cothabháil Bóithre Geimhridh

Cothabháil Bóithre

Tá tuairim is 4,600 tonaí de shalann bóithre ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall don Gheimhreadh 2020/2021.  Stóráiltear é seo ag ár dá ionaid ag Cúil Mhín (Baile Átha Cliath 15) agus Lána an Uisce (Sord).

Tá 8 feithiclí againn chun na bóithre a shalannú, a úsáidtear thar na 7 bealaí (thíos), le feithicil amháin sa bhreis i gcás briseadh síos.  Tá céachta sneachta ag gach ceann de na trucailí leathadh grin gur féidir a cheangal le barr na trucaile, a sholáthraíonn sinn le 8 feiticlí céachta sneachta.

Déanann innealtóir bóithre an cinneadh gach lá (7 lá sa tseachtain) cíbe ar cheart dúinn nó nár cheart na bóithre a shalannú bunaithe ar eolas ón gcóras réamhfhaisnéis leac oighir bunaithe ar theochtaí bóithre praiticiúla agus coinníollacha aimsire soláthartha ag Met Éireann.  Tarlaíonn salannú óna 7r.n. agus/nó óna 4r.n. ag brath ar an eolas.

Má tá tú ag tiomáint laistiar de thrucail salannú bóithre, coimeád fad leormhaith le do thoil ón bhfeithicil chun ligean don salann scaipeadh go cothrom.

Leanann an sceideal salannú geimhridh infheidhme ó lár mhí Dheireadh Fómhair go dtí lár mhí Aibreáin.

Féach an léarscáil idirghníomhach le do thoil a leiríonn ár dTosaíocht 1 & 2 Leathadh grin bealaí agus aon Fholáirimh Aimsire

Foláirimh Anseo

http://fingalcoco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=428eed84d43f44099550fa857c6a03de 

Priority 2 Salting Routes 2018-19