Titiocht

Comhairliúchán Straitéise Míchumais Tithíochta

Pleananna Tithíochta

Ullmhaíonn comhairlí straitéisí míchumais chun pleanáil a dhéanamh maidir le riachtanas agus forbairt tithíochta ina gceantair do dhaoine atá faoi mhíchumas. Is féidir le saoránaigh ionchur a bheith acu sna straitéisí seo trí chomhairliúchán.  

Strategic Plan for Housing people with a Disability 2016-2021