Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

Clinicí Comhairle Gnó

Fiontar agus Tacaíocht Ghnó

Is féidir le hOifigí Fiontair Áitiúla (LEOanna) clinicí comhairle gnó duine le duine a reáchtáil chun cabhrú leo siúd atá ag smaoineamh ar ghnó a thosú nó iad siúd a bhfuil gnó acu cheana agus a dteastaíonn treoir agus comhairle uathu chun a ngnó a fhás.