Comhshaol

Clár Phéinteanna DECO

Bainistíocht ar Cháilíocht Aeir

Cruthaíonn agus coinníonn comhairlí clár de ghnólachtaí tráchtála atá ag feidhmiú laistigh dá gceantar feidhme a dhéanann péinteáil spraeála agus ath-bhailchríochnú feithiclí ar a n-áitreabh. Tá an clár seo ar fáil don phobal le brath air. 

Vehicle Refinishers Register Jan 2018