Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

Clár Gnó Tosaigh Bia

Tacaíocht Ghnó agus Fiontair

Is féidir le hOifigí Fiontair Áitiúla (LEOanna) clár dhá lá a reáchtáil chun cabhrú leo siúd a bhfuil smaoineamh bia acu, nó leo siúd ag céim an-luath de ghnó bia a thosú, tuiscint bhunúsach a fháil ar a bhfuil i gceist le gnó déantúsaíochta bia nó dí a bhunú.