Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

Clár Fiontair sna Meánscoileanna

Fiontar na Mac Léinn

Is féidir le hOifigí Fiontair Áitiúla (LEOanna) tacaíocht agus oiliúint oideachais fiontair a sholáthar do scoileanna dara leibhéal ar mian leo tabhairt faoi thionscadail fiontraíochta agus scileanna gnó a spreagadh laistigh de churaclam na scoile.