Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

Ciste Nuálaíochta Agile

Deontais Ghnó agus Fiontraíochta

Is féidir le hOifigí Fiontair Áitiúil (OFÁanna) cúnamh airgeadais a sholáthar do ghnólachtaí beaga agus/nó micrifhiontair nuálacha a bhfuil i gceist acu tabhairt faoi thaighde agus forbairt agus/nó próisis nua ghnó chun a samhail ghnó a fhairsingiú agus/nó a fhás.