Uisce agus Draenáil

Ceangail Uisce & Dhraenála

Tuilleadh eolais faoi conas ceangal nua uisce, fuíolluisce agus uisce dromchla a fháil.

Beidh Uisce Éireann mar phointe teagmhála agat le haghaidh gach ceangal uisce agus fuíolluisce nua ó 8 Lúnasa 2017.

Tabhair do d’aire nach nglacfaidh Uisce Éireann nó Comhairle Contae Fhine Gall leis na foirmeacha iarratais reatha de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall i ndiaidh an dáta seo.

Tabhair cuairt ar www.water.ie/connections le haghaidh foirmeacha eolais agus tuilleadh eolais.

Sonraí Teagmhála Uisce Éireann:

Idirlíon:                     www.water.ie/connections

Twitter:                @IWCare

Cláir:                 www.boards.ie/irishwater

Rphost:                     [email protected]

Seoladh poist:     Uisce Éireann, PO Bosca 860, Oifig Sheachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí

Guthán:            1850 278 278 or +353 1 707 2828

Fiosruithe maidir le Ceangail agus Seirbhísí Forbróra

8.00-4.30pm, Luan-Aoine

Soláthar uisce agus i gcás éigeandála

24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain

Tabhair do d’aire an méid seo a leanas:

Nuair a bheidh an t-iarratas ceadaithe ag Uisce Éireann, cuirfidh siad Uimhir Cheadaithe (Ordú Oibre) ar aghaidh go dtí Seirbhísí Uisce Fhine Gall. Cuirfear an uimhir seo ar aghaidh go dtí an t-iarrthóir i litir agus déanfaidh an t-iarrthóir teagmháil, de réir mar is áisiúil dó nó di, leis an iosta ábhartha chun an ceangal a dhéanamh.

Má tá gá le Ceadúnas Oscailte Bóithre, ní mór dul i dteagmháil leis an Rannóg Oibrúcháin i gComhairle Contae Fhine Gall nuair atá an Uimhir Ordú Oibre agat.

Tá Comhairle Contae Fhine Gall freagrach i gcónaí as ceangail nua le haghaidh an líonra uisce dromhchla. Bain úsáid as an bhfoirm iarratais thíos, le do thoil:

Application for Connection to Surface Water Network

Cuir an t-iarratas comhlánaithe ar aghaidh chuig:

Seoladh:                Comhairle Contae Fhine Gall

                             Seirbhísí Uisce

                             1ú Urlár

                             Bóthar Grove

                             Baile Bhlainséir

                             Baile Átha Cliath 15

                              D15 W638

 

 

Seoladh:               Comhairle Contae Fhine Gall

                              Seirbhísí Uisce

                              1ú Urlár

                              Bóthar Grove

                              Baile Bhlainséir

                              Baile Átha Cliath 15

                              D15 W638

Ríomhphost:                     [email protected]

Guthán:                  (01) 890 6210