Comhshaol

Ceadúnas Dí-adhlactha

Reiligí agus Créamatóiriamaí

Déantar dí-adhlacadh i ngéarchúinsí agus sin amháin, mar iad seo a leanas:

  • ar chúiseanna teaghlaigh
  • ar mhaithe le sláinte phoiblí
  • orduithe ón gcúirt mar chuid de scrúdú coiriúil

Tugtar meas cóir don té atá básaithe agus d'iarsmaí eile atá adhlactha sa reilig. Déantar príobháideacht an duine atá básaithe, an teaghlaigh agus a gcairde a chosaint. €922.50 an costas a bhaineann le dí-adhlacadh. Ní ghearrtar costas ar dhí-adhlacadh a dhéantar mar gheall ar ordú cúirte.

Iarratas ar Cheadúnas Dí-Adhlactha (27582 D)