Comhshaol

Ceadanna Saoráide Dramhaíola

Bainistíocht Dramhaíola

Tá sé mar riachtanas ag na Rialúcháin Saoráide & Clárú go mbeadh Ceadúnas, Cead nó Teastas Clárúchán (ar a dtugtar údarú dramhaíola) ag brath ar nádúr na gníomhaíochta i seilbh aon saoráid atá bainteach le hathshaothrú nó diúscairt dramhaíola. Samplaí de na gníomhaíochtaí a bheidh údarú dramhaíola ag teastáil dóibh ná míntíriú talún, díchoimeáil carranna, láithreáin líonta, ionaid mhúirínithe, athchúrsáil dramhaíl Thógála & dramhaíl Scartála agus athchúrsáil glasraí agus olaí cócaireachta.

Muna bhfuil tú cinnte má tá Ceadúnas, Cead nó Teastas ag taisteáil uait, féach ár    EPA Do I Need A Waste Licence Permit or Certificate Decision Tree      Le haghaidh tuilleadh sonraí, féach r  FAQs Waste Permit Certification and Registration Process

FOIRM IARRATAIS AR CHEAD SAORÁIDE DRAMHAÍOLA AGUS DEIMHNIÚ CLÁRÚCHÁIN‌