Oidhreacht agus Caomhnú Pleanáil

Caomhnú Ailtireachta

Oidhreacht agus Caomhnú

Áirítear leo aon rud ó lár baile nó sraith tithe go struchtúir a bhaineann le foirgneamh ar leith cosúil le teach tuaithe nó muileann. Sanntar ACAnna faoi Phlean Forbartha Fhine Gall. 

Is ionann ACAnna agus limistéir ag a bhfuil luach speisialta ailtireachta, stairiúil, seandálaíochta, ealaíonta, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta, teicniúil, nó limistéir atá tábhachtach do thimpeallacht struchtúir chosanta.

Is iad na ACAnna i bhFine Gall, anseo

 

Obair Thógála i Limistéar Caomhantais Ailtireachta

Teastaíonn cead pleanála ó aon oibreacha a mbeadh tionchar acu ar shaintréith Limistéar Caomhantais Ailtireachta, fiú oibreacha a bheadh díolmhaithe ó chead pleanála de ghnáth. Oibreacha a bhíonn anseo go háirithe a mbíonn tionchar acu ar chuma sheachtrach struchtúr, cosúil le hathruithe ar ábhar dín, ar fhuinneoga, ar bhallaí teorann, nó tógáil gnéithe nua cosúil le póirsí nó sínte. Tugtar nótaí treoracha chun obair a dhéanamh i Limistéar Caomhantais Ailtireachta thíos.

Guidance for works in Architectural Conservation Areas

 

Ráitis Saintréithe

Tá Ráitis Saintréithe á gcur ar fáil chomh maith do gach Limistéar Caomhantais Ailtireachta a thugann treoir níos mionsonraithe ar oibreacha. Tugtar na Ráitis Saintréithe a críochnaíodh go dtí seo thíos.

Nasc le gach Ráiteas Saintréithe, anseo

 

Déan Teagmháil

Déan teagmháil le hOifigeach Caomhantais Fhine Gall
[email protected]  nó ar an bhfón (01) 8906709

Déan teagmháil leis an bPleanálaí Ceantair
[email protected]  nó ar an bhfón (01) 8905541 (Sord), (01) 8708431 (Baile Bhlainséir)