Seirbhísí Corporáideach

Cairt Fhine Gall do Shaoránaigh

Is féidir leat Cairt Fhine Gall do Shaoránaigh a íoslódáil thíos.

Leagtar amach i g Cairt do Shaoranaigh Fhine Gall an méid is féidir leat a bheith ag súil leis uainn, agus na freagrachtaí atá ort mar chuid den phobal.

Más mian leat gearán a dhéanamh faoinár seirbhísí, is féidir leat  Foirm Ghearáin Tuairimí Faoi Sheirbhís a chomhlánú agus a sheoladh chugainn.