Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

Bolscaireacht a dhéanamh ar Láithreáin Ghréasáin Margaíochta

An Fhorbairt Turasóireachta

Is féidir le comhairlí láithreáin ghréasáin mhargaíochta oifigiúla a fhorbairt agus a bhainistiú chun bolscaireacht a dhéanamh ar a gceantar agus chun é a chur chun cinn mar áit iontach chun a bheith i do chónaí, nó a bheith ag obair, chun cuairt a thabhairt air, chun infheistíocht a dhéanamh ann nó chun do chuid staidéar a dhéanamh.