Bóithre agus Taisteal

Bearta Maolaithe Tráchta Taisceadh Tuairimí

Bainistíocht Tráchta

Is féidir le daoine trácht a dhéanamh ar thuairimí nó moltaí a dhéanamh ina leith  maidir lena mholadh chun bearta ceansaithe tráchta a shuiteáil nó a bhaint mar chomharthaí bóthair, marcálacha bóthair, mullaird, dromchlaí bóthair modhnaithe, rampaí luais agus cúisíní luais.

Is féidir leat féachaint ar Scéimeanna Maolaithe Tráchta Molta i bhFine Gall ag  https://consult.fingal.ie/en/browse