Athshocrú Baile Madraí

Rialú Ainmhithe

Is féidir leat madra nach bhfuil uait a thabhairt ag Póna Madraí Ashton. Beidh na táillí géillte seo leanas le h-íoc: €40 nuair a thugtar an madra isteach sa phóna agus €50 más gá an madra a bhailiú. Is féidir leat madra atá feiliúnach le haghaidh athshocraithe a fháil ó Phóna Madraí Ashton ar tháille beag.

Contact Ashton Dog Pound

Location:  Ashton Pound,(Near Halfway House Pub, Navan Road)
                 River Road,
                 Ashtown,
                 Castleknock,
                 Dublin 15

By Telephone:  (01) 838 3236 or (01) 868 3038