Comhshaol

Athéileamh Madraí

Rialú Ainmhithe

Céard atá le déanamh má bhíonn do mhadra ar iarraidh

Cuir glaoch ar na Gardaí agus inis dóibh go bhfuil madra ar iarraidh. Téigh i dteagmháil leis an bpóna áitiúil agus le pónaí sna ceantair mórthimpeall chomh luath agus a bhíonn do mhadra ar iarraidh – mionsonraí suíomh gréasáin ag www.ashtondogpound.com. Ta conradh ag Comhairle Contae Fhine Gall le Póna Madraí Ashton agus is féidir teagmháil a dhéanamh leo ar an teileafón ag (01) 838 3236.