Comórtas in Aghaidh Bruscair agus Graifítí

Black lives matter - anti-graffiti mural

Is í an aidhm an Chomórtais in Aghaidh Bhruscair agus Ghraifítíná cabhrú le grúpaí dul i ngleic le bruscar agus graifítí ar scála áitiúil. Is féidir le haon ghrúpa atá cláraithe faoi Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Fhine Gall cur isteach ar an gciste. Is é an spriocdháta d’iarratais ná Déardaoin 5 Bealtaine ag 5.00in. Ní mór gach tionscadal maoinithe a bheith críochnaithe agus fíoraithe roimh dheireadh mhí Dheireadh Fómhair.

Tá dhá athrú curtha isteach againn i mbliana:

  1. Is é an t-uasmhaoiniú in aghaidh an ghrúpa ná €1,500 in dhá íocaíocht (€750 + €750).
  2. Ba cheart do ghrúpaí óna dteastaíonn ionchur nó cead do thionscadail a bhaineann le hathruithe ar thailte poiblí mbainistiú ag Comhairle Contae Fhine Gall teagmháil a dhéanamh lena dteagmhálaí sa Roinn Oibríochtaí áitiúil mar atá liostaithe ar an bhfoirm - roimh an aighneacht - chun ceadú a fháil don tionscadal. Déantar é seo chun an próiseas a chuíchóiriú agus é a dhéanamh níos éasca é a sheachadadh.

Le do thoil, tóg roinnt ama leis na rialacha a léamh sula ndéanann tú cinneadh ar thionscadail áitiúla. Nascfaidh iarratais a scórálann go maith isteach le grúpaí sa phobal - grúpaí óige, garraíodóireacht agus Bailte Slachtmhara, Cónaitheoirí agus grúpaí eastáit. Spreagtar bithéagsúlacht dhúchasach.

[Tabhair do d’aire go gcuireann Comhairle Contae Fhine Gall Péint Athchúrsáilte In Aisce ar fáil do ghrúpaí pobail. Is féidir leat é seo a iarraidh ónár gcomhpháirtithe san Ionad Athfhionnachtana trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected] ag tabhairt eolais 1. ar an gcineál péint (laistigh nó taobh amuigh), 2. toirt an phéinte a theastaíonn (méid agus cineál dromchla an bhalla, 3. an dath(anna) inmhianaithe agus an pointe seachadta (Seachadaíonn siad fiú é!)].

Is féidir leat na foirmeacha a fheiceáil agus a íoslódáil Anseo in English As Gaeilge

Sábháil ar do ghléas iad le do thoil agus líon amach iad go digiteach nó de láimh. Is féidir leat d’fhoirmeacha a chur isteach roimh an spriocdháta Déardaoin 5 Bealtaine 2022 ag 5.00pm.

Seol aon cheisteanna chuig [email protected] le ALAG 2022 sa líne ábhair.

Ádh mór le d’iarratas.

 

Department of Environment Logo