alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Comharthaíocht

Fingal County Council has been shortlisted for four Ireland eGovernment Awards which recognise organisations that are pioneering changes and helping deliver better online services.

Comharthaíocht le Route4U: Conas is féidir inrochtaineacht a fheabhsú áit ar bith in Éirinn? Níl ag teastáil ach 30 soicind agus fón cliste.

In 2017, bhuaigh Route4U Dúshlán Comharthaíochta SBIR Bhaile Átha Cliath Cliste, dúshlán a bhunaigh Comhairle Contae Fhine Gall agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i gcomhpháirtíocht le Fiontraíocht Éireann. Fuair an chuideachta maoiniú chun a réiteach inrochtaineachta nuálach, aipbhunaithe a fhorbairt agus a chur ar fáil ar bhonn píolótach.

Ní bhíonn sé éasca i gcónaí ag daoine ag a bhfuil soghluaisteacht laghdaithe nó riachtanais dhifriúla gluaiseachta, dul ó A go B.  D’fhéadfadh saincheisteanna pleanála leagáide, mar aon le heaspa feasachta maidir le bacainní poiblí deacrachtaí a chruthú do go leor daoine, cosúil le húsáideoirí cathaoireacha rothaí nó daoine le pramanna.

Cabhraíonn an aip Route4U, trí bhailiú sonraí sluafhoinsithe, ceann de na bacainní ar inrochtaineacht a laghdú, is é sin dothuarthacht - gan eolas faoi úsáideacht bealaigh. Trí fhaisnéis ar ardchaighdeán a sholáthar faoi bhacainní cosáin, cuireann an aip ar chumas daoine baic a thuairisciú, agus ceadaíonn sé do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe a gcuid aistear a phleanáil ar bhealach níos fearr, rud a thugann breis saoirse dóibh.      

Bhain Comhairle Contae Fhine Gall úsáid phíolótach as Route4U ar dtús ar an bPríomhsráid, i gCaisleán agus i Halla an Chontae i Sord. I rith suirbhéanna ar an gceantar bailíodh sonraí faoi bhacainní cosáin, caighdeán dromchla, agus airde colbha ag trasrianta, mar aon le leithid agus claonta cosán. Tá an bunachar sonraí á choinneáil cothrom le dáta an t-am ar fad ag oibrithe deonacha a bhfuil bacainní á dtuairisciú acu. Is féidir le haon duine ag a bhfuil fón cliste an aip a íoslódáil, bacainn a thuairisciú, agus is féidir le húsáideoirí cathaoireacha rothaí an fheidhm “auto-survey” a chasadh air nuair a bhíonn cosáin in úsáid acu, rud a ghníomhachtaíonn na braiteoirí ar a bhfón chun na sonraí a bhailiú go huathoibríoch. Thuairiscigh oibrithe deonacha breis is 100 bacainn i mbeagán le cois mí amháin!

Ag cur leis an rath a bhí ar an tréimhse phíolótach, sheol Comhairle Contae Fhine an aip Route4U ar an 4 Meán Fómhair 2018 d’fheachtas náisiúnta míosa ‘MakeWayDay’, i gcomhpháirt le Cónaidhm na hÉireann um Míchumas. Ghlac na mílte duine páirt san Fheachtas MakeWayDay ar fud an chontae, feachtas a spreag saoránaigh chun na bacainní atá ag cur isteach ar a soghluaisteacht ina bpobal féin a thuairisciú.

Is féidir le saoránaigh agus le húdaráis áitiúla go leor buntáistí a bhaint as an aip Route4U. Le cois rochtain ar fhaisnéis maidir le hinsiúltacht agus inrolltacht bealaí a chur ar fáil, cuireann an aip seo eolas ar fáil go díreach do chomhairlí áitiúla, rud a chabhraíonn le Ranna Bóithre agus Pleanála cinntí níos cliste, fianaisebhunaithe a dhéanamh.

Tá an Aip Route4U saor in aisce agus is féidir é a uaslódáil le haghaidh gléasanna iOS agus Android.

Tá úsáid á baint ag daoine as ar fud an domhain as Route4U. I láthair na huaire tá na forbróirí ag obair le cathracha san Ungáir, sa Ríocht Aontaithe, in Éirinn agus sa Fhrainc, agus é mar aidhm acu go mbeidh inrochtaineacht sofheicthe agus inchuardaithe ar líne ar ardán domhanda atá ag dul i bhfeabhas gach lá mar gheall ar rannpháirtíocht ghníomhach an phobail. 

Bhí an tionscadal Inrochtaineachta Comharthaíochta gearrliostaithe sa chatagóir Dearadh Uilíoch agus sa Ghradam Rialtais Áitiúil i nGradaim Ríomhsheirbhísí an Rialtais 2019.

All Rights Reserved © Fingal County Council