Fingal County Council 2019

Toghcháin Áitiúla 2019

Discover More

Thit Toghcháin Áitiúla 2019 amach an 24 Bealtaine 2019. 

Toghadh 40 comhairleoir. 

Foilsíodh Tuarascáil an Choimisiúin Teorann maidir le Toghcheantair in 2018. Mar thoradh rinneadh athruithe i dteorainneacha toghcheantair Chomhairle Contae Fhine Gall.

Tá seacht dToghcheantar Áitiúla i gComhairle Contae Fhine Gall, is iad siúd: Baile Brigín; Baile Bhlainséir/Mullach Eadrad; Caisleán Cnucha; Binn Éadair/Mullach Íde; Ongar; an Ros/Lusca; Sord.

Fingal County Council 2019

Féach ar Thorthaí Thoghchán Chomhairle Contae Fhine Gall 2019 Anseo

Cliceáil chun amharc ar mhiondealuithe agus torthaí comhairimh do gach Toghcheantar Áitiúil.

Council Chamber

Toghcháin Áitiúla 2019

Tá eolas ar na hiarrthóirí ar fáil anseo.

Ballot Box

Vótáil agus Toghcháin

Cinntigh go bhfuil tú ar an gclár agus go bhfuil tú incháilithe chun vóta a chaitheamh.