alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Ionad Ealaíon Séamuis Ennis

Do chuimhne Séamus Ennis, ceoltóir Éireannach a bhí ina bhailitheoir béaloideas agus ceoil atá an tIonad Cultúrtha Séamuis Ennis tiomnaithe, agus tá sé mar bhaile do chuid de na ceoltóirí, de na scríbhneoirí amhrán agus de na healaíontóirí is fearr atá againn sa lá atá inniu ann. 

Reáchtáiltear ceol agus imeachtaí cultúrtha eile anseo gach deireadh seachtaine - tá treoir imeachtaí ar fáil ar líne ag www.seamusenniscentre.com Tá caifé álainn tuaithe ann san ionad agus is agastad foirfe é do shiúlóirí, rothaithe agus tiománaithe. Bíonn biachlár iomlán á chur ar fáil i rith an lae.

Tá sé ar oscailt ó 10rn go 5in ó Dé Domhnaigh go dtí Dé Céadaoin, agus ó 10rn go 10in ó Déardaoin go dtí Dé Sathairn.

Féadtar teacht ar an Ionad i gcarr nó i gcóiste fruilithe, leis an Mótarbhealach an M1 agus an Bealach Amach 6 a thógáil.

Tá áiseanna páirceála ar fáil.

All Rights Reserved © Fingal County Council