Pobal agus Spóirt

Soláthar Páirceanna Imeartha

Pobal agus Spórt

Coinníonn Comhairle Contae Fhine Gall 168 páirc spóirt i bPáirceanna Réigiúnacha agus Comharsanachta a úsáideann eagraíochtaí spóirt ar fud Fhine Gall. .

action-activity-balls-296302.jpg
Páirc Bhaile Brigín
Páirc Bhaile an Ridire
Baile Brigín, Páirc an Chraoibhín
Baile Brigín, Lána Theach an Chaidéil
Baile Brigín, Páirc Naomh Mholaga, Brí Mhór
Feirm an tSéipéil
Dún Eimhire
An Ros, Páirc San Caitríona
Páirc Bhaile na Sceirí
Na Sceirí, Clais Ballasta
Na Sceirí, Radharc Bheanna Boirche
Domhnach Bat, Bóthar an Chorrbhaile
Domhnach Bat, Diméin an Droichid Nua
Mainéar Shoird, Baile Breacáin
Sord, Páirc Bhaile Anraí (Amdahl)
Sord, Taiscumar Bhaile Anraí
Sord, Gleann Abhainn an Bharda
Móinéar na hAbhann
Coill an Droma
Ráth Aingil 1 & 2
Cois Uisce
Béal Átha Liag
Páirc Ráschúrsa Bhaile Dúill (an Cósta)
Baile Dúill, Páirc Ghráinseach na Mara
Cill Fhionntain, Scoil Chois Bá
An Tobar Naofa
Binn Éadair, Páirc Ghráinne Uí Mháille
Diméin Mhullach Íde
Mullach Íde, Achadh an Bhrúim
Mullach Íde, Seabury
Port Mearnóg, Páirc Chnoc na Carraige
Ballaí Robac
Páirc na Feá
Caisleán Cnucha, Lóiste an Labhrais
Caisleán Cnucha, Páirc Bhaile an Chairpintéaraigh
Cluain Aodha, Cúrsa na gCapall Seilge/An Bealach Beag
Páirc Chúil Mhín, Verona
Páirc na Coirre Duibhe
Páirc Bhaile an Hartaigh
Latchford
Baile Lotrail, Páirc Bhaile an Phóirtéaraigh
Radharc an Chnocáin, Ceapach i gcruth L
Mullach Eadrad, Tobar Mhuire, Páirceanna Imeartha Danny
Mullach Eadrad, Páirc Thobar Mhuire
Baile an Phaslóigh, Mullach Eadrad, Baile Damail
Teach Chainnigh/Hazelbury
Páirc Cruicéid Pháirc San Caitríona
Páirc San Caitríona, Baile Átha Cliath 15 1-5
Páirc San Caitríona, Baile Átha Cliath 15 6-10

An bhfuil foireann á chur le chéile agat

Más club nua sibh agus más maith libh iarratas a dhéanamh ar pháirc imeartha a úsáid, íoslódáil an fhoirm iarratais ag bun an leathanaigh seo nó déan teagmháil le  [email protected]e " rel="nofollow"> [email protected]e

Seoltar foirmeacha go huathoibríoch i mí Aibreáin chuig na clubanna atá ar na taifid againn, agus leithdháiltear na páirceanna imeartha i mí Lúnasa.

Ní mór don tsraith ábhartha stampa a chur ar Dheimhniú Cleamhnaithe agus ar liosta na gcluichí, agus is gá deimhniú árachais reatha a chur ar fáil.

Tá costas €600 ar pháirc imeartha a fháil ar cíos d’fhoireann daoine fásta amháin, móide €100 ar gach foireann daoine fásta ina dhiaidh sin. €30 in aghaidh na foirne an costas i gcás daoine óga (faoi bhun 18 mbliana d’aois) suas le huasmhéid €600, agus is gá do gach club táille riaracháin €50 a íoc.

Tá cead ag an bpobal na páirceanna imeartha a úsáid le himirt go neamhfhoirmiúil, ach is gá do gach grúpa eagraithe cead a fháil ón gComhairle roimh ré.

 

Má bhíonn ceist agat maidir le cothabháil páirceanna nó cuaillí, déan teagmháil le (01) 870 4599

nó seol ríomhphost chuig  [email protected]e .

 

 

Déan Teagmháil Linn

An Rannóg Oibríochtaí, 
Fón: (01)  8704451  
Ríomhphost:  [email protected]e  nó   [email protected]