Corporate Services

Seirbhís trí Ghaeilge/Service in Irish

This site is available in Irish https://www.fingal.ie/ga and any page can be changed to Irish by selecting the Irish button.

Tá an suíomh seo ar fáil i nGaeilge  https://www.fingal.ie/ga agus is féidir leathanach a athrú go Gaeilge ach an cnaipe Irish a roghnú.

Má theastaíonn uait do chuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge, déan teagmháil linn ar 890 5000, agus cuirfear do ghlaoch ar aghaidh chuig an duine cuí.

Mura bhfuil an cainteoir Gaeilge ar fáil ag an am a ghlaonn tú, tá fáilte romhat, teachtaireacht a fhágáil nó dul i dteagmháil trí ríomhphost ag [email protected] agus cuirfear do chomhfhreagras ar ais chugat chomh luath agus is féidir.

Má tá tú ag iarraidh seirbhís trí Ghaeilge trí ríomhphost, téigh i dteagmháil le [email protected]

Is féidir teanga aon leathanaigh a athrú go Gaeilge ar an suíomh seo, agus tá teacht ar an leagan Gaeilge ar www.fingal.ie/ga

If you wish to conduct your  business through Irish, please contact us at 8905000, and your call will be transferred to the appropriate person.

 

If the Irish speaker isn't available at the time you ring, you are welcome to leave a message or contact us through email to   eol%61%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]  and your correspondence will be responded to as soon as possible.

 

If you require service through Irish by email please contact   [email protected]  

You can change the language of any page on this site to Irish, and it is available in Irish at www.fingal.ie/ga

Dheimhnigh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an scéim seo a thosóidh ar 11 Bealtaine 2021 agus fanfaidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón dáta sin nó go dtí go mbeidh scéim nua deimhnithe ag an Aire de bhun Alt 15 den Acht, cibé acu is déanaí.

 

The Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media has confirmed this scheme with a commencement date of 11 May 2021 and it shall remain in force for a period of 3 years from this date or until  a new scheme has been confirmed by the Minister pursuant to Section 15 of the Act, whichever is  the later.

 

Comhairle Contae Fhine Gall Ceathrú Sceim Teanga 2021 -2024