alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

26 Mar 2020

Fingal County Council and COVID-19: Help us to help you.

Our offices are open by appointment only.

You can contact Customer Care at 01-8905000 or at [email protected].

Further information in relation to our services is available on www.fingal.ie.

Please use the post-box outside our offices for correspondence/forms if required.

Further information here.

Stay Safe

Corporate Services

Seirbhís trí Ghaeilge

Má theastaíonn uait do chuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge, déan teagmháil linn ar 890 5000, agus cuirfear do ghlaoch ar aghaidh chuig an duine cuí.

 

Mura bhfuil an cainteoir Gaeilge ar fáil ag an am a ghlaonn tú, tá fáilte romhat, teachtaireacht a fhágáil nó dul i dteagmháil trí ríomhphost ag [email protected]  agus cuirfear do chomhfhreagras ar ais chugat chomh luath agus is féidir.

 

Má tá tú ag iarraidh seirbhís trí Ghaeilge trí ríomhphost, téigh i dteagmháil le [email protected]

Is féidir teanga aon leathanaigh a athrú go Gaeilge ar an suíomh seo, agus tá teacht ar an leagan Gaeilge ar www.fingal.ie/ga

If you wish to conduct your  business through Irish, please contact us at 8905000, and your call will be transferred to the appropriate person.

 

If the Irish speaker isn't available at the time you ring, you are welcome to leave a message or contact us through email to  [email protected] and your correspondence will be responded to as soon as possible.

 

If you require service through Irish by email please contact  [email protected] 

You can change the language of any page on this site to Irish, and it is available in Irish at www.fingal.ie/ga

Dheimhnigh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an scéim seo a thosóidh ar 28 Bealtaine 2018 agus fanfaidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón dáta sin nó go dtí go mbeidh scéim nua deimhnithe ag an Aire de bhun Alt 15 den Acht, cibé acu is déanaí.

 

The Minister for Culture, Heritage & the Gaeltacht has confirmed this scheme with a commencement date of 28 May 2018 and it shall remain in force for a period of 3 years from this date or until  a new scheme has been confirmed by the Minister pursuant to Section 15 of the Act, whichever is  the later.

 

Comhairle Contae Fhine Gall 3u Sceim Teanga 2018-2021 Bilingual

Plean Cur i bhfeidhm 

 

 

All Rights Reserved © Fingal County Council