alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Ionaid Bailithe Crann Nollag

Beidh Comhairle Contae Fhine Gall ag glacadh le Crainn Nollag lena hathchúrsáil ag na hionaid a leanas  ó 1 go 15 Eanáir 2020.

Christmas Picture Swords

Beidh Comhairle Contae Fhine Gall ag glacadh le Crainn Nollag lena hathchúrsáil ag na hionaid a leanas  ó 1 go 15 Eanáir 2020.

Baile Brigín/Na Sceirí/ An Ros/Lusca

(Eolas – Iosta Oibríochta, teil. 01 890 5321)  

 • Carrchlós Bhóthar na bhFolcadán, Baile Brigín
 • Carrchlós an Oileáin Rua, Na Sceirí
 • Spás Oscailte Bhaile an Iúir, Ros
 • Páirc Orlynn, Bóthar Rochtana, Lusca

Sord/Domhnach Bat/Port Reachrann

(Eolas - Iosta Oibríochta, teil. 01 890 5625 / 01 890 5946)

 • Ionad Athchúrsála an Inbhir (gnáthuaireanta oscailte amháin)
 • An Chearnóg, Domhnach Bat
 • An Sruthán, Port Reachrann
 • Carrchlós Diméin Sheantraibh
 • Spás Oscailte Bhaile Chathail, Baile Chathail

 

Mullach Íde/Port Mearnóg/Baile Dúill/Binn Éadair

(Eolas – Iosta Oibríochta, teil. 01 890 5625 /01 890 5946) 

 • Carrchlós Poiblí, Bóthar na Trá, Port Mearnóg
 • Cúirt Chionn Sáile, Cionn Sáile
 • Carrchlós na mBruach, Mullach Íde
 • Carrchlós an Chúlbhóthar, Caisleán Mhullach Íde, Mullach Íde
 • Páirc Ghráinseach na Mara, Baile Dúill
 • Páirc Chill Fhionntain, Cill Fhiontain 
 • Carrchlós an Chalaidh, Binn Éadair 

 

Baile Bhlainséir/Caisleán Cnucha

(Eolas – Iosta Oibríochta, teil. 01 870 4599)

 

 • Carrchlós Pháirc na Mílaoise, Síneadh Bhóthar Snugborough, Cúil Mhín - uaireanta oscailte na páirce amháin

Tabhair faoi deara, le do thoil, go ghlacfar le Crainn Nollag amháin ag na h-ionaid thuas, ní ghlacfar le dramhaíl ghlas, seastáin Crainn Nollag srl 

 

 

 

All Rights Reserved © Fingal County Council