Bíodh do thuairim agat ar "spás le haghaidh súgradh - polasaí súgartha do Fhine Gall"

Sheol Comhairle Contae Fhine Gall an chéim chomhairliúcháin phoiblí den pholasaí beartaithe maidir le soláthar súgartha do dhaoine óga Fhine Gall. Dar teideal, "Spás le haghaidh súgartha - polasaí súgartha do Fhine Gall"

Space for play

Sheol Comhairle Contae Fhine Gall an chéim chomhairliúcháin phoiblí den pholasaí beartaithe maidir le soláthar súgradh dhaoine óga Fhine Gall. Dar teideal, "Spás le haghaidh súgartha - polasaí súgradh do Fhine Gall”, tá sé mar aidhm ag an bpolasaí a d'fhorbair an Rannán Páirceanna & Bonneagair Ghlais na Comhairle creat a sholáthar do sholáthar spásanna súgartha sábháilte, inrochtana, cuimsitheacha, nádúrtha agus tarraingteach do gach leanbh agus ógánach suas go dtí 17 mbliana d’aois.

 

Is é cuspóir an phróisis chomhairliúcháin deis a sholáthar, do gach páirtí leasmhar, chun scrúdú a dhéanamh ar na prionsabail treorach atá beartaithe an tsoláthair súgartha, conas a shuíonn an súgradh laistigh den chreat pleanála agus cuspóirí an pholasaí agus tuairimí a dhéanamh de réir mar is cuí.

 

Is tosaíocht don Chomhairle é áiseanna súgartha den scoth a sholáthar do leanaí uile Fhine Gall agus do chuairteoirí chuig an gContae. Faoi láthair Déanann Comhairle Contae Fhine Gall bainistiú ar líonra spásanna súgartha faoi láthair ar thalamh bainistithe na Comhairle ó chlóis súgartha de scálaí éagsúla i bpáirceanna áitiúla agus réigiúnacha, chun limistéir cluichí ilúsáide agus páirceanna scátála a úsáid. Soláthróidh an beartas súgartha an bonn ar a bhforbrófar an soláthar súgartha reatha agus amach anseo ar fud an Chontae go dtí an caighdeán is airde ag teacht le dea-chleachtas idirnáisiúnta.

 

Ullmhaíodh an dréacht-doiciméad polasaí súgartha i gcomhthéacs straitéis spáis oscailte na Comhairle, "a choinneáil glas"; Plean Forbartha Fhine Gall, 2017-2023; Coinbhinsiún na NA um Chearta an Duine; An Polasaí Náisiúnta Súgartha - Súgradh Seasta Réidh agus an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta, 2007-2016.

 

Luarann ​​an Chomhairle aighneachtaí agus aiseolas ar an mbeartas atá beartaithe a chinntiú go léiríonn an doiciméad is fearr a léiríonn riachtanais an phobail atá beartaithe chun freastal. Tá an dréachtbheartas ar fáil chun amharc agus aighneachtaí a dhéanamh trí thairseach comhairliúcháin ar líne na Comhairle ón 15 Iúil go dtí an 6 Lúnasa 2021.

 

Tabhair cuairt ar an gcomhairliúchán anseo https://consult.fingal.ie/en/consultation/space-play-Play-Play-pingal