Folúntais Reatha agus Torthaí

Féach ar faisnéis agus torthaí maidir le poist anseo.‌

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Contae Fhine Gall do na folúntais seo leanas: 

Post

Eolas

Dáta Deiridh

Oifigeach Sinsearach Cumarsáide

HTTPS://CAREERS.FINGAL.IE/

Dé hAoine 25 Meitheamh 2021

     

 

Dícháileofar canbhasáil go huathoibríoch.Is Fostóir Comhdheiseanna í Comhairle Contae Fhine Gall.

 

 

Torthaí

Tórthaí an agallaimh maidir le post mar Innealtóir Cúnta  

Is Fostóir Comhdheiseanna í Comhairle Contae Fhine Gall.

Dícháileofar canbhasáil go huathoibríoch.