Seoladh Taispeántais le Margo Banks

Agus í ag fás aníos i gCluain Tairbh agus radhairc leitheadacha aici ar bhá Bhaile Átha Cliath ba pháiste fíormhuiníneach í Margo Banks ó thaobh na healaíne de agus thosaigh sí ar ranganna péintéireacht ola nuair a bhí sí 13 bliana d’aois. Is Comhalta í d’Fhundúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna agus bíonn taispeántais aici ar fud na hÉireann in áiteanna mar an Royal Hibernian Society agus an Royal Ulster Academy. Tá a saothair i mbailiúcháin phríobháideacha fud fad na hÉireann, i Sam, an Ríocht Aontaithe agus an Ollainn chomh maith le hOifig na nOibreacha Poiblí, Fiontraíocht Éireann agus Ionad Ealaíon Chill Rialaig.

“Tá buntábhacht leis an líníocht i mo chuid oibre. In amanna is réamhrá don phéintéireacht iad na líníochtaí seo de phréacháin agus ainmhithe agus in amanna tugann siad suaimhneas dom ar shiúl uaithi. Is saothair iontu féin iad. Is finnéithe iad a fheiceann na hathruithe ar thírdhreach i dTír Ó Maoil in Iardheisceart Chiarraí – áit dhúchais mo mháthar.” - Margo Banks

Osclóidh an tEalaíontóir RHA James English taispeántas Margo Dé Domhnaigh an 9 Feabhra ar 4pm agus beidh sé ar siúl go dtí deireadh Mhí an Mhárta.

Oscailte gach lá ó10.00-4.30pm.

Fáilte roimh chách.

 

Doirse Oscailte: 4:00pm

Ag Tosú: 4:00

Cead isteach:

Ag an doras: SAOR IN AISCE 

   

    

 

 

 

All Rights Reserved © Fingal County Council