Comhshaol

Plean Bainistíochta Dramhaíola (Réigiúnach)

Bainistíocht Dramhaíola

Chun críocha pleanála bainistíochta dramhaíola, tá Éire roinnte ina trí réigiún anois: Oirthear-Lár-Tíre, Deisceart & Connacht-Uladh. I Réigiún an Oirthir-Lár-Tíre áirítear na húdaráis áitiúla: Cathair Bhaile Átha Cliath, Dún Laoghaire-Ráth an Dúin, Fine Gall, Baile Átha Cliath Theas, Cill Dara, Lú, Laois, An Longfort, An Mhí, Uíbh Fhailí, An Iarmhí agus Cill Mhantáin.

Soláthraíonn Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Oirthir-Lár-Tíre (ROL) 2015-2021 creat chun dramhaíl a chosc agus a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe i bhFine Gall agus sna ceantair údaráis áitiúla eile. Tar éis céim an chomhairliúcháin phoiblí, rinneadh an Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnach deiridh ar 12 Bealtaine, 2015.

Is iad na trí phríomhchuspóir de Phlean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Oirthir-Lár-Tíre:

  • Cosc a chur ar dhramhaíl: laghdú aon faoin gcéad in aghaidh na bliana sa mhéid dramhaíola tí a gintear thar thréimhse an phlean;
  • Níos mó athchúrsála: ráta athchúrsála dramhaíola tí agus tráchtála a mhéadú ó 40 go 50 faoin gcéad faoi 2020;
  • Líonadh talún a laghdú tuilleadh: deireadh ar fad a chur le gach dramhaíl neamhphróiseáilte a théann chuig líonadh talún ó 2016.

Beidh Oifig nua Dramhaíola Réigiúnach an Oirthir-Lár-Tíre atá bunaithe i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gceannas ar fheidhmiú an phlean. 

Is féidir an Plean a rochtain anseo: Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Oirthir-Lár-Tíre – Dréacht Deiridh

 Is féidir tuilleadh eolais faoin Phlean a fháil ar www.emwr.ie .  

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall