alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Pobal agus Spóirt

Eolas faoi Dheontais agus Maoiniú

Foghlaim níos mó thíos anseo

Maoiniú do Ghníomhaíochtaí

Tá buiséad beag againn le tacaíocht a thabhairt do Mhaoiniú Gníomhaíochtaí.  Is iad na cineálacha gníomhaíochta a d’fhéadfadh bheith incháilithe: 

  • Forbairt Pobail, Cultúir agus Spóirt
  • Ócáidí Pobail, Cultúir agus Spóirt
  • Feabhsú Comhshaoil
  • Trealamh oifige
  • Ábhair Ealaíne & Ceardaíochta
  • Foilseacháin
  • Trealamh spóirt
  • Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Forbartha Pobail:

018905080 nó Ríomhphost: [email protected]

Chun foirm iarratais ar líne cliceáil anseo.

Chun foirm iarratais ar líne ar Mhaoiniú le haghaidh Trealamh Spóirt a fháil, cliceáil anseo

General Criteria for Groups Applying for the Community Funding Scheme

Activity Funding Eligible & Non Eligible Items‌

 

 

 

Pointe Maoinithe

Cuireann an Maoiniú do Charthanais Éireannacha a chuireann Comhairle Contae Fhine Gall i do láthair agus The Wheel eolas chun dáta ar fáil faoi mhaoiniú d’eagraíochtaí neamhbhrabúis i gceantar Fhine Gall.  Léiríonn foinsí maoinithe deiseanna maoinithe áitiúla agus náisiúnta araon.  Tagann gach eolas go díreach ó shuíomh gréasáin/litríocht maoinitheoirí.

Funding Point Local Access Mar-Apr 2020

All Rights Reserved © Fingal County Council