Pobal agus Spóirt

Eolas faoi Dheontais agus Maoiniú

Foghlaim níos mó thíos anseo

Ciste Éigeandála COVID-19 2020 Fhine Gall

Is clár deontais é Ciste Éigeandála COVID-19 2020 Fhine Gall (Maoiniú COVID-19 Freagartha Pobail Fhine Gall roimhe seo) a bhfuil sé mar aidhm leis maoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí/ eagraíochtaí a bhfuil baint dhíreach acu le freagairt Ghlao Pobail Fhine Gall agus/nó freagairt áitiúil do phaindéim COVID-19.

 

Tá an scéim á maoiniú ag an Roinn Tuaithe agus Forbartha Pobail agus á riar ag Rannóg Cultúrtha Pobail agus Spóirt Chomhairle Contae Fhine Gall.

https://form.jotform.com/201192247465353

 

Maoiniú do Ghníomhaíochtaí

Tá buiséad beag againn le tacaíocht a thabhairt do Mhaoiniú Gníomhaíochtaí.  Is iad na cineálacha gníomhaíochta a d’fhéadfadh bheith incháilithe: 

  • Forbairt Pobail, Cultúir agus Spóirt
  • Ócáidí Pobail, Cultúir agus Spóirt
  • Feabhsú Comhshaoil
  • Trealamh oifige
  • Ábhair Ealaíne & Ceardaíochta
  • Foilseacháin

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Forbartha Pobail:

018905080 nó Ríomhphost: [email protected]

Chun foirm iarratais ar líne cliceáil anseo.

 

General Criteria for Groups Applying for the Community Funding Scheme

Activity Funding Eligible & Non Eligible Items‌

 

 

 

Pointe Maoinithe

Cuireann an Maoiniú do Charthanais Éireannacha a chuireann Comhairle Contae Fhine Gall i do láthair agus The Wheel eolas chun dáta ar fáil faoi mhaoiniú d’eagraíochtaí neamhbhrabúis i gceantar Fhine Gall.  Léiríonn foinsí maoinithe deiseanna maoinithe áitiúla agus náisiúnta araon.  Tagann gach eolas go díreach ó shuíomh gréasáin/litríocht maoinitheoirí.

 

Pointe Maoinithe Funding Point Local Access  Sept - November 2020

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall