Pobal agus Spóirt

Comhairle na nÓg

Rannpháirtíocht Phobail

Comhairle d’ógánaigh isea Comhairle Na nÓg Fhine Gall a dhéanann ionadaíocht d’ógánaigh idir 12-17 bliain d’aois i bhFine Gall, agus a thugann guth dóibh ag leibhéal an Phobail. 

Comhairlí leanaí agus óige isea Comhairle na nÓg sna 31 limistéar Údarás Áitiúil sa tír. Bunaíodh iad chun guth a thabhairt do leanaí agus d’ógánaigh (faoin aois vótála de 18) i bhforbairt seirbhísí áitiúla agus beartais.

Bíonn cruinnithe rialta Comhairle na nÓg ag gach Údarás Áitiúil,  a dhéanann nasc le comhlachtaí cinnteoireachta aosaigh.

Fiosraigh FCNN ag an gCás Taispeántais Náisiúnta i Samhain 2018

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Chomhairle na nÓg Fhine Gall, déan teagmháil le do thoil leis an gcomhordaitheoir;

Linda Ennis

Oifigeach Pobail Sinsearach

Teil: 01 890 5567

Ríomhphost: [email protected]

 

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall