Comhshaol

An Ciste Gníomhaíochta Comhshaoil Pobail 2019 (tugadh Clár Áitiúil 21 air roimhe seo)

Environmental Conservation and Sustainability

Íocaíochtaí Ionadaíocha

Is féidir leat amharc ar íocaíochtaí íocaíochtaí ár gComhairleoirí ó 2009 go dtí an dáta thíos.

An Ciste Gníomhaíochta Comhshaoil Pobail 2019 (tugadh Clár Áitiúil 21 air roimhe seo)

Is féidir le Comhairlí cúnamh airgeadais a sholáthar do ghrúpaí áitiúla, grúpaí pobail, scoileanna agus Eagraíochtaí Neamhrialtasacha comhshaoil ina measc (ENRanna) chun cabhrú le tionscadail chomhshaoil ar scála beag a chuireann forbairt inbhuanaithe chun cinn.

Spreagann an Ciste go mbíonn baint ag pobail áitiúla i ngníomhaíocht agus cinnteoireacht áitiúil agus cabhraíonn sé leo oibriú i dtreo forbairt inbhuanaithe a bhaint amach. Cuireann an iarracht dheonach a éascaíonn sé feabhas ar luach na scéime.

Chun teacht ar bhreis faisnéise, tabhair cuairt ar: https://dccae.gov.ie/ga-ie/environment/topics/environmental-protection-….

Tá iarratais ar an gCiste Gníomhaíochta Comhshaoil Pobail 2019 ar oscailt anois. Is féidir níos mó a léamh anseo 

Íoslódáil na foirmeacha iarratais:

Community Environment Action Fund (Local Agenda 21)

Ciste Gníomhaíochta Comhshaoil Comhphobail (Clár Áitiúil 21) 2019

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall