alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Comhshaol

Ceannachán Uaimheanna

Reiligí agus Créamatóiriamaí

Ní féidir láthair uaighe shingil a cheannach ach amháin i ndiaidh do dhuine bás a fháil. Tá spás i láthair uaighe shingil le haghaidh suas le 3 adhlacadh de ghnáth. Ní féidir láthair a cheannach sula bhfaighidh duine bás agus ní féidir níos mó ná ceann amháin a cheannach.

 Tá na reiligí seo a leanas in úsáid agus láithreacha ar fáil iontu le ceannach:

 

 • Ard Ló
 • Baile Donnagáin
 • Baile Ghrífín
 • Baile Bachaille
 • Baile Mhic Dhoinn
 • Baile an Ridire
 • Baile Scadán
 • Domhnach Bat
 • Fine Gall
 • Baile an Phléimeannaigh
 • Baile Gháire
 • An Choill Naofa
 • Mullach Eadrad
 • Baile an Rólaigh
 • St. Fintan's (Cill Fhionntain)
 • An Ghreallach
 • An Aill
 • Baile an Bhaspailigh
 • Baile an Fhaoitigh

 Ta na reiligí seo a leanas lán agus níl aon láthair ar fáil le ceannach:

 • Baile Brigín
 • Chapelmidway
 • Inis Pádraig
 • Ceann Iúir
 • Cill Bharróg
 • Cill Fhéich
 • Cill Lasra
 • Cionn Sáile (San Nioclás)
 • Mullach Íde
 • An tSeanmhanistir (Binn Éadair)
 • Old Portmarnock
 • Baile Phármar (An Seanbhaile)
 • Port Reachrann
 • St. Mobhi
 • St. Margarets
 • The Tower (Lusca)
 • An Barda

Cosnaíonn uaigh gan bunsraith le haghaidh leaca uaighe €1,400.

Cosnaíonn uaigh le bunsraith le haghaidh leaca uaighe €1,900 - seachas i reilig Bhaile an Phléimeannaigh, áit a bhfuil an costas faoi réir 13.5% CBL, sin €2,156.50 in iomlán.

Ní mór duit ceadúnas leaca uaighe a bheith agat sula gcuireann tú leac uaighe ar láthair uaighe. Ní mór don duine atá ag déanamh an leaca uaighe duit iarratas a dhéanamh ar cheadúnas ar do shon. Cosnaíonn ceadúnas €246.

Iarratais ar Leaca Uaighe Treoirlínte (27582 C)

Iarratas Treoirlínte do Reilig Bhaile an Phléimeannaigh (27582 B)

Headstone Application Guidelines for Balgriffin Extension (27582 X)

 

Is féidir luaithreach a adhlacadh sna háiteanna seo a leanas:

 • seomraí créamtha  (Reiligí St. Fintan's, Fhine Gall agus Bhaile an Phléimeannaigh amháin)
 • láthair uaighe nua
 • láthair uaighe atá ann cheana

Ní mór duit teagmháil a dhéanamh linn sula ndéantar luaithreach a adhlacadh.

Cosnaíonn láthair créamtha i bhFine Gall agus i St. Fintan's €624.25.
Seo a leanas na costais a bhaineann le Balla Colmlainne /Cuasáin Luaithreach i Reilig Bhaile an Phléimeannaigh;

Charges for the Columbarium Wall/Ashes Niches in Flemington and Balgriffin Burial Ground are as follows;

Category

 

Charge with VAT element

Columbarium Wall / Ashes Niches

Type A (1 large urn or 2 small urns)

Type B (1 large urn or 4 small urns)

 

Type C (1 large urn or 8 small urns)

 

€1,000 + 13.5% = €1,135.00

€1,800 + 13.5% = €2,043.00(only available in Flemington)

€2,500 + 13.5% = €2,837.50(only available in Flemington)

Cosnaíonn sé €338.25 luaithreach a adhlacadh in uaigh atá ann cheana.

All Rights Reserved © Fingal County Council