Comhshaol

Ceadanna Bailithe Dramhaíola

Bainistíocht Dramhaíola

Tá sé mar riachtanas ag na Rialúcháin maidir le Ceadú Bailiúcháin Dramhaíola go mbeadh ceadú ag gach bailitheoir dramhaíola. Is féidir leat an fhoirm a íoslódáil ag bun an leathanaigh seo. Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le do thoil le:

An Oifig Náisiúnta um Cheadanna Bailiúcháin Dramhaíola (NWCPO), Comhairle Chontae Uíbh Fhailí, AnTulach Mhór, Contae Uíbh Fháilí ag an uimhir theileafóin 057 935 7428 nó www.nwcpo.ie

 

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall