Deontais Tithíochta

 

Tá 4 scéim deontais ag an gComhairle. 

Deontas Oiriúaithe Tí Do Dhaoine Faoi Mhíchumas 

Foirm Iarratais ar Dheontas Oiriúnaithe Tithíochta 2016

Scéim Deontas Thíochta um Áiseanna Luaineachta

Sceím deontais Thitíochta um Áiseanna Luaineachta

Iarratas ar Athruithe ar Áit Chónaithe Arna Fáil ar Cíos ón gComhairle Do Dhuine Atá Faoi Mhíchumas

Iarratas ar athruithe ar áit chónaithe arna fáil ar cíos ón gComhairle do dhaoin

Scéim Deontais Um Chúnamh Tithíochta Do Dhaoine Breacaosta 

Scéim Deontais um chúnamh tithíochta do dhaoine breacaosta

Déan Teagmháil Linn 

Teileafón: (01) 890 5588
Ríomhphost: [email protected]

Chun Cead a Iarraidh mo theaghais a athrú

Ríomhphost: [email protected]
I scríbhinn: 
An Rannóg Bainistíochta Eastát, 
An Rannóg Tithíochta,
Bóthar an Gharráin,
Baile Bhlainséir,
Baile Átha Cliath15