Cáin Mhaoine Áitiúil

Is cáin a íoctar ar luach an mhargaidh ar mhaoin chónaithe í an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMA). Tháinig an muirear a riarann agus a bhailíonn na Coimisinéirí Ioncaim, i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2013. Bhí íocaíocht leath-bhliana dlite in 2013, agus íocaíocht do bhliain iomlán dlite ó 2014 i leith.

Fógra rith rúin chun an bunráta Cánach Maoine

Áitiúla  a  athrú do 2019

 

Tá foráil ar leith san Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012 (arna leasú), gur féidir
le Comhaltaí Tofa d’údarás áitiúil rún foirmiúil a rith chun an ráta bunúsach den Cháin
Mhaoine Áitiúil dá gceantar riaracháin a athrú de réir céatadán ar a dtugtar an Fachtóir
Coigeartaithe Áitiúil. Tugaim fógra anseo gur rith rún foirmiúil, ag cruinniú de chuid
Chomhairle Contae Fhine Gall ar an 10 Meán Fómhair, gur chóir an ráta bunúsach de Cháin
Mhaoine Áitiúil seasamh athraithe anuas faoi 10 faoin gcéad do 2019 i leith maoine cónaithe
iomchuí atá suite i gceantar riaracháin Chomhairle Contae Fhine Gall don tréimhse /
dáta dlite 1 Samhain 2018 go 31 Deireadh Fómhair 2019.