Siúlóidí Cois Cósta

Táimid ag leanúint ar aghaidh ag forbairt bealach siúil cois cósta ó Chathair Bhaile Átha Cliath go dtí teorainn na Mí feadh chósta Fhine Gall. 

Tá forbairt an bhealaigh siúil ag leanúint ar aghaidh agus tá an méid seo a leanas oscailte don phobal cheana féin:

  • Binn Éadair trí Chill Fhionntain go Baile Dúill: Tá an bealach siúil leagtha amach ar chláir thaispeána i gCarrchlós Bhaile Scadáin, Cé an Bhuidéil, Carrchlós Dhún Criofainn, Páirc Bhaile na Cille agus ag an gcladach gar do Stáisiún Dart Bhinn Éadair.       
  • Port Mearnóg go Mullach Íde:  Téann an bealach siúil feadh bhóthar an chósta, an Trá Mhín san áireamh, agus thar na túir Martello ag Ballaí Robac agus Port Mearnóg. 
  • Mullach Íde go Sord: Téann an bealach siúil ón Muiríne i Mullach Íde feadh bhruach theas Inbhear an Mhóinéir Leathain a fhad le Droichead an Mhótarbhealaigh. Is féidir leanúint ar aghaidh timpeall an inbhir agus feadh an chósta ó thuaidh an bealach ar fad go Domhnach Bat.
  • Domhnach Bat go Port Reachrann: Ón gcabhsa iarnróid ag Domhnach Bat féadann siúlóirí dul soir feadh chósta thuaidh Inbhear an Mhóinéir Leathain agus ansin ó thuaidh thart ar Ghalfchúrsa an Chorrbhaile go dtí an túr Martello in aice leis an Óstán Waterside ag Domhnach Bat.  Tá cláir thaispeána ag léiriú na mbealaí i gCarrchlós Radharc an Túir, Port Reachrann agus i gCarrchlós na Trá, Domhnach Bat.
  • Loch Sionnaigh:  Tá clár taispeána i gcarrchlós na trá ag léiriú  na Siúlóide Cois Cósta ag Loch Sionnaigh.
  • Na Sceirí: Tá bealach ann feadh Phromanáid an Chósta Theas agus is féidir le siúlóirí an cosán poiblí a úsáid le dul ó thuaidh go hArd Giolláin agus go Baile Brigín.
  • Baile Brigín:  Tá clár taispeána ag Trá Bhaile Brigín faoin tarbhealach a léiríonn na bealaí siúlóide ó thuaidh i dtreo Bhrí Mhór agus ó dheas i dtreo Ard Giolláin agus na Sceirí.

Tá cósta Fhine Gall 88km ar fad, ó Chill Fhiontain go Baile Brigín – cé mhéad de atá siúlta agatsa? Féach ar ár dtránna le haghaidh tuilleadh eolais.