Eachtraí Thruailliú Uisce

Mura gcomhlíonann ár dtorthaí tástála leis na caighdeáin riachtanacha maidir le cáilíocht uisce, cuirfimid úsáideoirí tránna ar eolas faoi. I gcóir tuille eolas féach thíos.

Leagtar amach sna Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 ár n-oibleagáidí maidir le cáilíocht uisce a sheiceáil agus maidir le heolas poiblí le linn an tséasúir snámha. Glacaimid 9 sampla ar fad, 1 roimh an séasúr snámha agus 8 gcinn ina dhiaidh. Glactar samplaí uair sa choicís ó dheireadh mhí na Bealtaine go dtí lár mhí Mheán Fómhair. 

Ragnaítear cáilíocht uisce snámha ar thránna Fhine Gall de ghnáth mar Go Maith nó Ar Fheabhas, agus is féidir leat torthaí na cáilíochta uisce inár dtránna a sheiceáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil www.splash.epa.ie .

Ta srianta snámha buan ag tránna An t-Sruthain, Port Reachrainn agus Loch Sionnaigh i gcóir 2017. Tá na srianta seo ann toisc go raibh droch chaighdeán uisce acu tar éis tséasúir snamhá 2016. Féach ar Splash chun torthaí cáilióchta uisce suas chun data a aimsiú.