Trá Thuaidh na Sceirí

Tá Trá Thuaidh na Sceirí cosúil le cuas, tá sí 1.2km ar fad agus í taobh le ceantar ina bhfuil an calafort iascaigh. Tá siúlóid cois cósta timpeall an Oileáin Rua isteach ar an Trá Theas taobh leis an trá seo. Tá clós súgartha do leanaí agus carrchlós ar an Oileán Rua. 

Skerries North Beach 500x250

Suíomh

Tógann sé 10 nóiméad siúl ó bhaile na Sceirí go dtí Trá Thuaidh na Sceirí

Conas dul ann

Tá roinnt bealaí isteach do choisithe go dtí an trá.

Ar bhus

Faigh an 33 chun na Sceirí. Tógann sé 2 nóiméad siúl go dtí an trá ó stad an bhus. Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh an chláir ama.

Ar thraein

Faigh an traein chun na Sceirí. Tógann sé timpeall 20 nóiméad siúl ón stáisiún traenach go dtí an trá. Seiceáil Iarnród Éireann le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

I ngluaisteán

Féach ar an léarscáil Google ag bun an leathanaigh seo.

Áiseanna

Páirceáil do charranna feadh na Trá Theas agus Bhóthar an Chalafoirt (Íoc agus Taispeáin)
Leithris phoiblí
Stáisiún garda tarrthála (i rith an tsamhraidh amháin)

Eolas faoi ghardaí tarrthála

Bíonn bratach dhearg nó bhuí ar foluain ón stáisiún garda tarrthála nuair a bhíonn garda tarrthála ar dualgas. Ní bhíonn garda tarrthála ar dualgas ach amháin i rith an tsamhraidh ó 11am go 7pm mar seo a leanas:

  • Satharn agus Domhnach le linn mhí an Mheithimh
  • gach lá le linn mhí Iúil agus  mhí Lúnasa