Trá Thuaidh an Rois

Is trá ghainimh í Trá Thuaidh an Rois atá 1km ar fad agus tá calafort iascaigh gníomhach ag an gceann ó dheas di.  

Rush North Beach 500x250

Suíomh

Tá an Ros ó thuaidh d’Inbhear Bhaile Roiséir i gContae Bhaile Átha Cliath Thuaidh.

Conas dul ann

Ar bhus

Téann an 33 de chuid Bhus Átha Cliath go dtí an Ros. Tógann sé 10 nóiméad siúl go dtí an trá ó stad an bhus. Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

Ar thraein

Téann traenacha Iarnród Éireann go stáisiún traenach an Rois. Tógann sé 45 nóiméad siúl ón stáisiún go dtí an trá. Seiceáil Iarnród Éireann le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

I ngluaisteán

Féach ar an léarscáil Google ag bun an leathanaigh seo.

Áiseanna

Carrchlós poiblí
Leithris phoiblí (cóngarach don chalafort, oscailte ar bhonn séasúrach)