Trá Theas na Sceirí

Is trá fhada ghainimh í Trá Theas na Sceirí, atá 2km ar fad le promanáid álainn agus siúlóid cois cósta

Skerries South Beach 500x250

Suíomh

Tógann sé 2 nóiméad siúl ó na Sceirí go dtí Trá Theas na Sceirí

Conas dul ann

Tá roinnt bealaí isteach do choisithe go dtí an trá.

Ar bhus

Faigh an 33 chun na Sceirí. Tógann sé 2 nóiméad siúl go dtí an trá ó stad an bhus. Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh an chláir ama.

Ar thraein

Faigh an traein chun na Sceirí. Tógann sé timpeall 20 nóiméad siúl ón stáisiún traenach go dtí an trá. Seiceáil Iarnród Éireann le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

I ngluaisteán

Féach ar an léarscáil Google ag bun an leathanaigh seo.

Áiseanna

Páirceáil do charranna feadh na Trá Theas
Leithris phoiblí
Stáisiún garda tarrthála (i rith an tsamhraidh amháin) 

Eolas faoi ghardaí tarrthála

Bíonn bratach dhearg nó bhuí ar foluain ón stáisiún garda tarrthála nuair a bhíonn garda tarrthála ar dualgas. Ní bhíonn garda tarrthála ar dualgas ach amháin i rith an tsamhraidh ó 11am go 7pm mar seo a leanas:

  • Satharn agus Domhnach le linn mhí an Mheithimh
  • gach lá le linn mhí Iúil agus  mhí Lúnasa

Cáilíocht Uisce Snámha

Is trá aitheanta í Trá na Sceirí faoi na  Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 (I.R. Uimh. 79 de 2008). Déantar monatóireacht ar an gcáilíocht uisce go rialta ó lár mhí an Mheithimh go dtí lár mhí Mheán Fómhair gach bliain. Bíonn torthaí na cáilíochta uisce ar fáil ar chlár fógraí na trá agus ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil www.splash.epa.ie.

Tuairiscítear aon saincheisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce ag ár dtránna ar an rannóg Tarlúintí Truaillithe Uisce ar ár suíomh. Cuirimid fógraí in airde ag an trá freisin, agus bíonn tuairisc ar tharlúintí le fáil ar www.splash.epa.ie chomh maith.