Trá Mhullach Íde

Tá Trá Mhullach Íde 2km ar fad agus tá inbhear agus muiríne inti.    

Suíomh

Tá Mullach Íde i dtuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath, timpeall 5km soir ó Shord/Mhótarbhealach an M1. 

Conas dul ann 

Ar bhus

Téann an 32/42/142 de chuid Bhus Átha Cliath go dtí Mullach Íde. Tógann sé 5 nóiméad siúl go dtí an trá ó stad an bhus. Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

Ar thraein

Faigh an traein nó DART go sráidbhaile Mhullach Íde. Tógann sé timpeall 10 nóiméad siúl ón stáisiún traenach go dtí an trá. Seiceáil Iarnród Éireann le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

I ngluaisteán

Féach ar an léarscáil Google ag bun an leathanaigh seo.

Áiseanna

Carrchlós poiblí
Leithris phoiblí
Stáisiún garda tarrthála (i rith an tsamhraidh amháin) 

Eolas faoi ghardaí tarrthála

Bíonn bratach dhearg nó bhuí ar foluain ón stáisiún garda tarrthála nuair a bhíonn garda tarrthála ar dualgas. Ní bhíonn garda tarrthála ar dualgas ach amháin i rith an tsamhraidh ó 11am go 7pm mar seo a leanas:

  • Satharn agus Domhnach le linn mhí an Mheithimh
  • gach lá le linn mhí Iúil agus  mhí Lúnasa 

Eolas sábháilteachta

Mar gheall ar shruthanna contúirteacha ón inbhear agus ón trácht muiríne, bíonn bratach dhearg ar foluain i Mullach Íde go buan.

Cáilíocht Uisce Snámha

Déantar monatóireacht ar an gcáilíocht uisce i Mullach Íde go rialta ó lár mhí an Mheithimh go dtí lár mhí Mheán Fómhair gach bliain. Bíonn torthaí na cáilíochta uisce ar fáil ar chlár fógraí na trá.

Tuairiscítear aon saincheisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce ag ár dtránna ar an rannóg Tarlúintí Truaillithe Uisce ar ár suíomh. Cuirimid fógraí in airde ag an trá freisin.