Trá Loch Sionnaigh

Is sráidbhaile beag cois farraige é Loch Sionnaigh le trá faoi fhoscadh atá cosúil le cuas, calafort iascaigh gníomhach, áit le haghaidh picnicí agus carrchlós poiblí. 

Suíomh

Contae Bhaile Átha Cliath Thuaidh. Idir an Ros agus na Sceirí

Conas dul ann 

Ar bhus

Téann Bus Éireann go Loch Sionnaigh. Tá stad bus ar an bpríomhshráid idir na Sceirí agus an Ros. Tógann sé 20 nóiméad siúl ó stad an bhus go dtí an trá. Seiceáil Bus Éireann le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

I ngluaisteán

Féach ar an léarscáil Google ag bun an leathanaigh seo.

Áiseanna

Carrchlós poiblí
Leithris phoiblí (i rith an tsamhraidh amháin)
Stáisiún garda tarrthála (i rith an tsamhraidh amháin)

Eolas faoi ghardaí tarrthála

Bíonn bratach dhearg nó bhuí ar foluain ón stáisiún garda tarrthála nuair a bhíonn garda tarrthála ar dualgas. Ní bhíonn garda tarrthála ar dualgas ach amháin i rith an tsamhraidh ó 11am go 7pm mar seo a leanas:

  • Satharn agus Domhnach le linn mhí an Mheithimh
  • gach lá le linn mhí Iúil agus  mhí Lúnasa

Cáilíocht Uisce Snámha

Déantar monatóireacht ar an gcáilíocht uisce ag Trá Loch Sionnaigh go rialta i rith an tsamhraidh. Taispeánfar eolas faoi Cháilíocht Uisce ar Chlár Fógraí na Trá.  Is trá ainmnithe í faoi na Rialacháin um Cháilíocht Uiscí Snámha, 1992. 

Fógra Uisce Snámha

Is trá aitheanta í Trá Loch Sionnaigh faoi na  Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 (I.R. Uimh. 79 de 2008). Déantar monatóireacht ar an gcáilíocht uisce go rialta ó lár mhí an Mheithimh go dtí lár mhí Mheán Fómhair gach bliain. Bíonn torthaí na cáilíochta uisce ar fáil ar chlár fógraí na trá agus ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil www.splash.epa.ie.

Tuairiscítear aon saincheisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce ag ár dtránna ar an rannóg Tarlúintí Truaillithe Uisce ar ár suíomh. Cuirimid fógraí in airde ag an trá freisin, agus bíonn tuairisc ar tharlúintí le fáil ar www.splash.epa.ie chomh maith.