Trá Claremont

Is trá bheag atá cosúil le cuas í Trá Claremont atá cóngarach don chalafort i mBinn Éadair. Bíonn ráchairt mhór ar an trá an bhliain ar fad agus tá roinnt tábhairní agus bialanna ar Bhóthar an Chalafoirt agus i sráidbhaile Bhinn Éadair féin. 

Suíomh

Tá Trá Claremont suite cóngarach do Chalafort Bhinn Éadair.

Conas dul ann

Tá roinnt bealaí isteach do choisithe go Trá Claremont.

Ar bhus

Faigh an 31b ó lár Bhaile Átha Cliath. Tá stad bus ag an trá. Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

Ar thraein

Faigh an tseirbhís DART go Stáisiún Bhinn Éadair. Tógann sé timpeall 10 nóiméad siúl ón stáisiún traenach go dtí an trá. Seiceáil Iarnród Éireann le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

I ngluaisteán

Féach ar an léarscáil Google ag bun an leathanaigh seo.

Áiseanna

Stáisiún garda tarrthála (i rith an tsamhraidh amháin)

Eolas faoi ghardaí tarrthála

Bíonn bratach dhearg nó bhuí ar foluain ón stáisiún garda tarrthála nuair a bhíonn garda tarrthála ar dualgas. Ní bhíonn garda tarrthála ar dualgas ach amháin i rith an tsamhraidh ó 11am go 7pm mar seo a leanas:

  • Satharn agus Domhnach le linn mhí an Mheithimh
  • gach lá le linn mhí Iúil agus  mhí Lúnasa

Cáilíocht Uisce Snámha

Is trá aitheanta í Trá Claremont faoi na  Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 (I.R. Uimh. 79 de 2008). Déantar monatóireacht ar an gcáilíocht uisce go rialta ó lár mhí an Mheithimh go dtí lár mhí Mheán Fómhair gach bliain. Bíonn torthaí na cáilíochta uisce ar fáil ar chlár fógraí na trá agus ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil www.splash.epa.ie.

Tuairiscítear aon saincheisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce ag ár dtránna ar an rannóg Tarlúintí Truaillithe Uisce ar ár suíomh. Cuirimid fógraí in airde ag an trá freisin, agus bíonn tuairisc ar tharlúintí le fáil ar www.splash.epa.ie chomh maith.