Trá Bhaile Brigín

Tá Trá Bhaile Brigín cóngarach don Phríomhshráid, taobh thiar de tharbhealach bríce agus aolchloiche ina bhfuil aon áirse dhéag. Tá calafort iascaigh gníomhach taobh leis an trá, áit a mbíonn trálaeir ag teacht agus ag imeacht ar an lán mara.

Suíomh

Soir ón bpríomhshráid i mBaile Brigín, cóngarach do Mhótarbhealach an M1 

Conas dul ann

Tá roinnt bealaí isteach do choisithe go trá Bhaile Brigín. 

Ar bhus

Faigh an 33 ó lár Bhaile Átha Cliath. Tá stad bus ar an bpríomhshráid. Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse. 

Ar thraein

Faigh an tseirbhís traenach go stáisiún Bhaile Brigín. Tógann sé 5 nóiméad siúl ón stáisiún traenach go dtí an trá. Seiceáil Iarnród Éireann le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse. 

I ngluaisteán

Féach ar an léarscáil Google ag bun an leathanaigh seo.

Áiseanna

Carrchlós poiblí (Íoc agus Taispeáin)
Leithris phoiblí
Stáisiún garda tarrthála (i rith an tsamhraidh amháin) 

Eolas faoi ghardaí tarrthála

Bíonn bratach dhearg nó bhuí ar foluain ón stáisiún garda tarrthála nuair a bhíonn garda tarrthála ar dualgas. Ní bhíonn garda tarrthála ar dualgas ach amháin i rith an tsamhraidh ó 11am go 7pm mar seo a leanas: 

  • Satharn agus Domhnach le linn mhí an Mheithimh
  • gach lá le linn mhí Iúil agus  mhí Lúnasa

Cáilíocht Uisce Snámha agus Tarlúintí Uisce 

Is trá aitheanta í Trá Bhaile Brigín faoi na  Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 (I.R. Uimh. 79 de 2008). Déantar monatóireacht ar an gcáilíocht uisce go rialta ó lár mhí an Mheithimh go dtí lár mhí Mheán Fómhair gach bliain. Bíonn torthaí na cáilíochta uisce ar fáil ar chlár fógraí na trá agus ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil www.splash.epa.ie 

Tuairiscítear aon saincheisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce ag ár dtránna ar an rannóg Tarlúintí Truaillithe Uisce ar ár suíomh. Cuirimid fógraí in airde ag an trá freisin, agus bíonn tuairisc ar tharlúintí le fáil ar www.splash.epa.ie chomh maith.