Trá Bhá an Túir, Port Reachrann

Tá Trá Bhá an Túir ó dheas ó shráidbhaile Phort Reachrann ar leithinis Dhomhnach Bat. Ó thuaidh tá Teach Solais Chloch Dábhiolla le feiceáil agat. Ó dheas tá Binn Éadair agus Sléibhte Bhaile Átha Cliath le feiceáil. Léirítear an bealach siúil ó Dhomhnach Bat go Port Reachrann ar chláir i gCarrchlós Chuan an Túir agus i gCarrchlós na Trá, Domhnach Bat. 

Tower Bay Beach 500 x 250

Suíomh

Tá Trá Bhá an Túir i bPort Reachrann, Contae Bhaile Átha Cliath Thuaidh

Conas dul ann

Téann an príomhbhealach isteach ar an trá trí charrchlós Bhá an Túir i bPort Reachrann.

Ar bhus

Faigh an uimhir 33b ó Shord. Tógann sé 15 nóiméad siúl go dtí an trá ó stad an bhus. Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh an chláir ama.

Ar thraein

Is féidir dul chuig Trá Bhá an Túir trí stáisiún traenach Dhomhnach Bat, tógann sé níos mó ná uair an chloig siúl ó stáisiún traenach Dhomhnach Bat. Seiceáil Iarnród Éireann le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

I ngluaisteán

Féach ar an léarscáil Google ag bun an leathanaigh seo.

Áiseanna

Carrchlós
Stáisiún garda tarrthála (i rith an tsamhraidh amháin & ag brath ar an aimsir)