Trá an Choinicéir

Is trá ghainimh í Trá an Choinicéir i gCill Fhionntain atá 1.2km ar fad agus a cheanglaíonn Binn Éadair leis an mórthír. Tá achar mór di lán dumhcha. 

Burrow Beach Sutton 500x250

Suíomh

Tá Trá an Choinicéir cóngarach do Stáisiún Dart Chrois Chill Fhionntain.

Conas dul ann

Tá seirbhís mhaith DART agus bus ag Cill Fhionntain agus tá roinnt bealaí isteach do choisithe go dtí an trá.

Ar bhus

Faigh an 31 nó an 31b go Cill Fhionntain agus is féidir teacht ar an trá go furasta uaidh sin. Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

Ar thraein

Faigh an DART go stáisiún DART Chill Fhionntain agus is féidir teacht ar an trá go furasta uaidh sin. Seiceáil Iarnród Éireann le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

I ngluaisteán

Féach ar an léarscáil Google ag bun an leathanaigh seo.

Áiseanna

Stáisiún garda tarrthála (i rith an tsamhraidh amháin)

Eolas faoi ghardaí tarrthála

Bíonn bratach dhearg nó bhuí ar foluain ón stáisiún garda tarrthála nuair a bhíonn garda tarrthála ar dualgas. Ní bhíonn garda tarrthála ar dualgas ach amháin i rith an tsamhraidh ó 11am go 7pm mar seo a leanas:

  • Satharn agus Domhnach le linn mhí an Mheithimh
  • gach lá le linn mhí Iúil agus  mhí Lúnasa

Caomhnú dúlra

Is féidir Inis Mac Neasáin a fheiceáil ó Thrá an Choinicéir. Is láthair caomhnaithe dúlra ainmnithe í a thacaíonn le coilíneachtaí gainéad, foracha dhubh agus droimneach mór.

Cáilíocht Uisce Snámha

Is trá aitheanta í Trá an tSrutháin faoi na  Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 (I.R. Uimh. 79 de 2008). Déantar monatóireacht ar an gcáilíocht uisce go rialta ó lár mhí an Mheithimh go dtí lár mhí Mheán Fómhair gach bliain. Bíonn torthaí na cáilíochta uisce ar fáil ar chlár fógraí na trá agus ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil www.splash.epa.ie.

Tuairiscítear aon saincheisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce ag ár dtránna ar an rannóg Tarlúintí Truaillithe Uisce ar ár suíomh. Cuirimid fógraí in airde ag an trá freisin, agus bíonn tuairisc ar tharlúintí le fáil ar www.splash.epa.ie chomh maith.