An Trá Mhín, Port Mearnóg

Is trá ghainimh 5km ar fad í an Trá Mhín i bPort Mearnóg. Tá achar mór di lán dumhcha agus tá óstáin, bialanna agus galfchúrsaí cóngarach.

Velvet Strand Beach Portmarnock 500x250

Suíomh

Tá an Trá Mhín i bPort Mearnóg. 

Conas dul ann

Tá roinnt bealaí isteach do choisithe go dtí an Trá Mhín.

Ar bhus

Faigh an 32b nó an 42 ó lár Bhaile Átha Cliath. Tá stad bus ag an trá. Seiceáil Bus Átha Cliath le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

Ar thraein

Faigh an traein/DART go Stáisiún Phort Mearnóg. Tógann sé timpeall 50 nóiméad siúl ón stáisiún traenach go dtí an trá. Seiceáil Iarnród Éireann le haghaidh cláir ama agus an scéala is deireanaí faoi chúrsaí seirbhíse.

I ngluaisteán

Féach ar an léarscáil Google ag bun an leathanaigh seo.

Áiseanna

Carrchlós poiblí
Leithris phoiblí
Stáisiún garda tarrthála (i rith an tsamhraidh amháin)

Eolas faoi ghardaí tarrthála

Bíonn bratach dhearg nó bhuí ar foluain ón stáisiún garda tarrthála nuair a bhíonn garda tarrthála ar dualgas. Ní bhíonn garda tarrthála ar dualgas ach amháin i rith an tsamhraidh ó 11am go 7pm mar seo a leanas:

  • Satharn agus Domhnach le linn mhí an Mheithimh
  • gach lá le linn mhí Iúil agus  mhí Lúnasa

Na Dumhcha

Is gné nádúrtha tábhachtacha iad na dumhcha ar an Trá Mhín Thuaidh. Tá siad leochaileach agus is mian linn iad a chaomhnú – bíonn fál thart ar chuid de na dumhcha ar uairibh. Le nach ndéanfar dochar dóibh ná siúil agus ná bí ag súgradh ar na dumhcha agus ar an bhféar timpeall orthu.

Cáilíocht Uisce Snámha

Is trá aitheanta í Trá Phort Mearnóg faoi na  Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 (I.R. Uimh. 79 de 2008). Déantar monatóireacht ar an gcáilíocht uisce go rialta ó lár mhí an Mheithimh go dtí lár mhí Mheán Fómhair gach bliain. Bíonn torthaí na cáilíochta uisce ar fáil ar chlár fógraí na trá agus ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil www.splash.epa.ie.

Tuairiscítear aon saincheisteanna a bhaineann le cáilíocht uisce ag ár dtránna ar an rannóg Tarlúintí Truaillithe Uisce ar ár suíomh. Cuirimid fógraí in airde ag an trá freisin, agus bíonn tuairisc ar tharlúintí le fáil ar www.splash.epa.ie chomh maith.