Inimearthacht na bpáirceanna imeartha

Déantar cigireacht ar na páirceanna imeartha gach maidin Aoine.

Tugaimid eolas anseo ar inimearthacht na bpáirceanna imeartha gach Aoine. Má bhíonn ceisteanna agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost ag   [email protected]  nó glaoch a chur ar (01) 890 5645.
 
Inimearthacht na bpáirceanna imeartha don tseachtain  19 Eanáir ó 26 Eanáir 

 DF = duine fásta    Óg = duine óg

 

Saoráidí Spóirt i gComhairle Contae Fhine Gall      
Tuairisc sheachtainiúil ar inimearthacht    
Páirc INIMEARTHA NEAMH-INIMEARTHA
Páirc Bhaile an Ridire    Nil
Páirc Bhaile Brigín    Nil
Baile Brigín, Páirc an Chraoibhín    Nil
Dún Eimhire (9 an taobh)    Nil
An Ros, Páirc San Caitríona     Nil
Páirc Bhaile na Sceirí    Nil
Na Sceirí, Clais Ballasta    Nil
Na Sceirí, Radharc Bheanna Boirche    Nil
Bá Uí Cheallaigh, CLG Sóisearach    Nil
Domhnach Bat, Bóthar an Chorrbhaile    Nil
Domhnach Bat, Diméin an Droichid Nua    Nil
Mainéar Shoird, Baile Breacáin  Ta  Nil pairc Ui 3
Sord, Páirc Bhaile Anraí (Amdahl)  Ta  
Sord, Taiscumar Bhaile Anraí  Ta  
Sord, Gleann Abhainn an Bharda  Ta  
Móinéar na hAbhann  Ta  
Coill an Droma  Ta  Nil pairc GAA
Ráth Aingil 1 & 2  Ta  
Cois Uisce  Ta  
Béal Átha Liag    Nil
Páirc Ráschúrsa Bhaile Dúill (an Cósta)  Ta  
Baile Dúill, Páirc Ghráinseach na Mara  Ta  
Cill Fhionntain, Scoil Chois Bá  Ta  
An Tobar Naofa    Nil
Binn Éadair, Páirc Ghráinne Uí Mháille  Ta  
Diméin Mhullach Íde  Ta  
Mullach Íde, Achadh an Bhrúim  Ta  
Mullach Íde, Seabury  Ta  
Port Mearnóg, Páirc Chnoc na Carraige  Ta  Nil pairc ui 3 &6
Ballaí Robac  Ta  
Páirc na Feá  

 Nil

Caisleán Cnucha, Lóiste an Labhrais  Ta  
Caisleán Cnucha, Páirc Bhaile an Chairpintéaraigh (Tír na nÓg)  Ta  
Cluain Aodha, Cúrsa na gCapall Seilge/An Bealach Beag    Nil
Páirc Chúil Mhín, Verona    Nil
Páirc na Coirre Duibhe  Ta  
Páirc Bhaile an Hartaigh    Nil
Latchford    Nil
Baile Lotrail, Páirc Bhaile an Phóirtéaraigh  Ta  
Radharc an Chnocáin, Ceapach i gcruth L     Nil
Mullach Eadrad, Tobar Mhuire, Páirceanna Imeartha Danny    Nil
Mullach Eadrad, Páirc Thobar Mhuire    Nil
Baile an Phaslóigh, Mullach Eadrad, Baile Damail    Nil
Teach Chainnigh/Hazelbury    Nil
Páirc Cruicéid Pháirc San Caitríona    Nil
Páirc San Caitríona, BÁC 15 1-10    Nil