Inimearthacht na bpáirceanna imeartha

Déantar cigireacht ar na páirceanna imeartha gach maidin Aoine.

Tugaimid eolas anseo ar inimearthacht na bpáirceanna imeartha gach Aoine. Má bhíonn ceisteanna agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost ag   [email protected]  nó glaoch a chur ar (01) 8704451

 Inimearthacht na bpáirceanna imeartha don tseachtain  - 19th -  Deireadh Fómhair - 26th Deireadh Fómhair 

 DF = duine fásta    Óg = duine óg

 

Saoráidí Spóirt i gComhairle Contae Fhine Gall      
Tuairisc sheachtainiúil ar inimearthacht    
Páirc INIMEARTHA NEAMH-INIMEARTHA
Páirc Bhaile an Ridire  Tá  
Páirc Bhaile Brigín  Tá                
Baile Brigín, Páirc an Chraoibhín  Tá                
Baile Brigín, Lána Theach an Chaidéil  Tá  
Baile Brigín, Páirc Naomh Mhologa Bhrí Mhór  Tá  
Feirm an tSéipéil  Tá  
Dún Eimhire (9 an taobh)  Tá                
An Ros, Páirc San Caitríona   Tá                
Páirc Bhaile na Sceirí  Tá                
Na Sceirí, Clais Ballasta  Tá                
Na Sceirí, Radharc Bheanna Boirche  Tá                
Bá Uí Cheallaigh, CLG Sóisearach  Tá                
Domhnach Bat, Bóthar an Chorrbhaile  Tá                
Domhnach Bat, Diméin an Droichid Nua  Tá  
Mainéar Shoird, Baile Breacáin  Tá                
Sord, Páirc Bhaile Anraí (Amdahl)  Tá                
Sord, Taiscumar Bhaile Anraí  Tá                
Sord, Gleann Abhainn an Bharda  Tá                
Móinéar na hAbhann  Tá                
Coill an Droma  Tá                
Ráth Aingil 1 & 2  Tá               
Cois Uisce  Tá                
Béal Átha Liag  Tá                
Páirc Ráschúrsa Bhaile Dúill (an Cósta)  Tá                
Baile Dúill, Páirc Ghráinseach na Mara  Tá                
Cill Fhionntain, Scoil Chois Bá  Tá                
An Tobar Naofa  Tá  
Binn Éadair, Páirc Ghráinne Uí Mháille

 Tá

               
Diméin Mhullach Íde  Tá                
Mullach Íde, Achadh an Bhrúim  Tá                
Mullach Íde, Seabury  Ta               
Port Mearnóg, Páirc Chnoc na Carraige  Tá                
Ballaí Robac  Ta                
Lána Mhic Coitil  Tá

              

Páirc na Feá  Tá                
Caisleán Cnucha, Páirc Bhaile an Chairpintéaraigh (Tír na nÓg)  Tá                
Cluain Aodha, Cúrsa na gCapall Seilge/An Bealach Beag  Tá  
Páirc Chúil Mhín, Verona  Tá                
Páirc na Coirre Duibhe  Tá                
Páirc Bhaile an Hartaigh  Tá                
Latchford  Tá                
Baile Lotrail, Páirc Bhaile an Phóirtéaraigh  Tá                
Radharc an Chnocáin, Ceapach i gcruth L  Tá                
Mullach Eadrad, Tobar Mhuire, Páirceanna Imeartha Danny  Tá  
Mullach Eadrad, Páirc Thobar Mhuire  Tá  
Baile an Phaslóigh, Mullach Eadrad, Baile Damail  Tá                
Teach Chainnigh/Hazelbury

 Tá

 
Páirc Cruicéid Pháirc San Caitríona  Tá                
Páirc San Caitríona, BÁC 15 1-10  Tá